Jannush Micci
by on May 30, 2019
189 views

Stromy sú častým objektom básnikov, maliarov, fotografov alebo ľudových liečiteľov, sú posolstvom minulosti, ktoré odovzdávame budúcim generáciám. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa.

Stromy, najmä tie staré, sa postupne stávali predmetom kultu. Ako nemí svedkovia minulosti si získavali zaslúženú úctu starých národov. Boli uctievané a teda prirodzeným spôsobom aj chránené. Úcta k ním sa prenášala z generácie na generáciu. Napríklad lipa sa stala symbolom Slovanov, dub Germánov a sakura Japoncov.

Niektoré národy sveta majú strom v štátnom znaku, alebo na štátnej zástave, napríklad céder na zástave Libanonu a javor na zástave Kanady.

Holorubný spôsob ťažby patrí medzi štandardné spôsoby ťažby dreva, rozšírené v mnohých krajinách sveta. Široko využívaný je v USA i v Kanade, ktorá má štvrtinový podiel na medzinárodnom obchode s drevom.
Problematickou oblasťou holorubnej ťažby sú jej vedľajšie negatívne dopady na životné prostredie, pri extrémnom použití holorubov (najmä v kombinácii veľkého plošného rozsahu, vysokej sklonitosti terénu a hydrologicky nevyhovujúcej pôdnej štruktúre) dochádza k vzniku nadmerného povrchového odtoku (ten vplýva na zvýšenie erózie pôdy a lokálnych povodní), k zníženiu kvality podzemných vôd a k zvýšeniu zraniteľnosti voči extrémnym, lokálnym klimatickým javom (napríklad prívalové zrážky, vietor, teplota ovzdušia a podobne).

Ak sa idú ťažiť jednotlivé stromy, musia byť označené jednou červenou bodkou v 1,5 m výške a druhou červenou bodkou nad koreňom. Tá druhá bodka tam zostáva aj po zrezaní stromu. Ak tam nie je, "niekto porušil zákon".

Attachments
159416025_baf084.jpg 120.13 Kb . 61 Views
159416021_8f2c1b.jpg 166.37 Kb . 68 Views
159416018_52463d.jpg 169.54 Kb . 72 Views
159416020_b18c41.jpg 157.78 Kb . 71 Views
159416024_7bd918.jpg 125.34 Kb . 68 Views
Posted in: Education
Like (1)
Loading...
1