Jannush Micci
by on June 22, 2019
284 views

24. jún je sviatkom Jána Krstiteľa a jeho sila je spojená so začiatkom astronomického leta, s letným slnovratom, ktorý pripadá na 21. jún. Dodnes sa moc tejto noci oslavuje svätojánskymi ohňami, rôznymi magickými praktikami a zvykmi. V období letného slnovratu má slnko najväčšiu silu a dni sú najdlhšie z celého roku. Je to najsilnejší a najkrajší sviatok energetického rytmu Matky Zeme. V dobách, kedy ľudia ešte žili v tesnom spojení s prírodou, žili podľa jej rytmov a zákonitostí, ctili si prírodné bytosti a komunikovali s anjelmi, túto noc využívali na najsilnejšie magické rituály. Zvyšky týchto rituálov sa nám zachovali v ľudovej tradícii, v tancoch a spevoch našich predkov, v rozprávkach a legendách.

 

Jedným z „pohanských" rituálov bolo pálenie a preskakovanie svätojánskych ohňov, ktorým sa prisudzovala ochranná moc a očisťujúca sila. Keďže v tomto období sa zosilňujú všetky energie, je to vynikajúce obdobie na vnútornú očistu, na duchovnú prácu na sebe samom. Symbolicky pálime naše staré ja a zasväcujeme sa silám Matky Zeme, ktorá nás dokáže viesť a chrániť, ktorá nám poskytuje všetko, čo pre život na Zemi potrebujeme.

 

Svätojánska bylina zbieraná o polnoci na sv. Jána vyženie všetky čarodejnice z domu, prineste si ľubovník zbieraný na sv. Jána domov, potrite si jeho červenou šťavou prah domu a budete tak chránení celý rok pred zlými silami. Kto si rastlinu uviaže okolo krku, uvidí zlé sily ako utekajú preč. Používal sa aj ako kadidlo, ako ochrana pred bleskami a zlým počasím. Najkrajšia legenda hovorí o tom, prečo ľubovník obsahuje červené farbivo. Tomuto farbivu sa hovorí krv sv. Jána, pretože podľa legendy zúrivá Hérodiané, keď jej priniesli na podnose hlavu sv. Jána Krstiteľa, v záchvate zúrivosti prepichla svätcov jazyk za to, že neutajil jej zlé skutky. Z krvi, ktorá pokropila zem, vyrástla bylina, ktorá svojimi listami v podobe prepichnutého jazyka, pripomína tento krutý čin. 

 

Bylinou „Noci svätojánskej" je teda ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum). Kvitne práve v tomto období a jeho sila je najväčšia práve v dobe letného slnovratu. Keď chceme mať olej z ľubovníka krásne červený, nenechajme si ujsť príležitosť nazbierať si ho práve v týchto dňoch. Po sv. Jánovi jeho účinnosť klesá. Paracelsus, najznámejsí lekár stredoveku, ho považoval za najlepší liek sveta. Jeho záber je naozaj veľmi široký a moderná fytoterapia nachádza stále ďalšie možnosti jeho využitia.

Posted in: Education, Health
Be the first person to like this.